Centrum Społecznościowe SZOPKI II

Od 01.11.2020 do grudnia 2022 Stowarzyszenie, w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, prowadziło realizację Projektu “Centrum Społecznościowe SZOPKI – II”. Była to kontynuacja Projektów realizowanych w latach 2018-2020. Projekt był realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020(Europejski Fundusz Społeczny). Z oferty projektu mogli korzystać mieszkańcy dzielnicy Katowic Szopienice – Burowiec. Nasz projekt kierowany był w szczególności dla osób w wieku senioralnym +60 jednak z oferty mogły korzystać również osoby od 18 roku życia.
Miejscem realizacji była “Stara Apteka” Katowice – Szopienice ul. Bednorza 14