Centrum Społecznościowe SZOPKI II

Od 01.11.2020 Stowarzyszenie, w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, rozpoczęło realizację Projektu “Centrum Społecznościowe SZOKI – II”. Jest to kontynuacja Projektów realizowanych w latach 2018-2020. Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020(Europejski Fundusz Społeczny). Z oferty projektu mogą korzystać mieszkańcy dzielnicy Katowic Szopienice – Burowiec. Nasz projekt kierowany jest w szczególności dla osób w wieku senioralnym +60 jednak na otwartość oferty mogą z oferty korzystać również osoby od 18 roku życia.
Miejscem realizacji jest “Stara Apteka” Katowice – Szopienice ul. Bednorza 14