konferencja (D)DA się

20.05.2022
W Uniwersytecie SWPS Katowice odbyła się konferencja pt. “(D)DA się! Uzależnienia – rozpoznanie, rozumienie, terapia i wsparcie osób uzależnionych, w której nasze Stowarzyszenie wzięło udział. Celem konferencji było nie tylko promowanie życia w trzeźwości ale także, destygmatyzacja osób uzależnionych i ich rodzin. Organizatorami był Uniwersytet SWPS oraz Stowarzyszenie Widzących Więcej. Patronat Honorowy objął Prezydent Miasta Katowice oraz Krajowe Centrum Przeciw Działania Uzależnieniom.