SPOŁECZNOŚĆ

Czwartkowe, otwarte spotkania społeczności „Dwójki”

Cotygodniowe spotkania społeczności, na których podsumowujemy minione wydarzenia, ale także planujemy wspólne działania, omawiamy sprawy organizacyjne, ustalamy zasady. Nie odkładamy trudnych spraw na potem, ale poruszamy bieżące problemy, omawiamy je i szukamy sposobów ich rozwiązywania.

Każdy może do nas przyjść, zostanie wysłuchany i każdy z nas ma prawo zabrać głos w sprawie, która jest dla niego ważna. Dbamy także o to, aby wyróżniać wszystkich zasłużonych za działania na rzecz innych, za sukcesy w pracy nad swoimi słabościami oraz radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

Podczas wspólnego spotkania obowiązują nas pewne zasady, które sami, razem ustaliliśmy i staramy się ich przestrzegać. Najważniejsze jest to, że spotykamy się w atmosferze wzajemnego zaufania, otwartości oraz trzeźwości.

Spotykamy się w każdy czwartek od 17.00 do 19.00

Serdecznie zapraszamy