Centrum Społecznościowe SZOPKI II

Od 01.11.2020 Stowarzyszenie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, rozpoczęło kontynuację projektu „Centrum Społecznościowe SZOPKI-II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskich Funduszy Społecznych. Projekt skierowany jest dla mieszkańców dzielnicy Szopienice-Burowiec. Głównymi naszym odbiorcami są osoby w wieku senioralnym (+60), jednak na otwarty charakter projektu zapraszamy również do korzystania osoby od 18-go roku życia.
Projekt realizowany jest w nowych, do tego celu zaadaptowanych przez Miasto Katowice, pomieszczeniach „Starej Apteki” Katowice – Szopienice ul. Bednorza 14
Zapraszamy mieszkańców dzielnicy.